spring naar de inhoud spring naar de navigatie

diagnostiek en advies, consultatie en second opinion

In een of meerdere intakegesprekken worden Uw klachten en problemen en de mogelijke aanleidingen en/of oorzaak van de klachten geinventariseerd. Tevens wordt op een rijtje gezet wat U al aan eerdere hulpverlening heeft gehad. Om tot een zinvol advies aangaande Uw behandeling te komen, worden naast de gepresenteerde problematiek óók eerdere therapie-ervaringen, Uw visie op oorzaak en ontstaan van de klachten, alsook Uw voorkeur voor een bepaalde therapie-vorm, meegewogen.

De intake-fase kan één of meerdere gesprekken in beslag nemen: zoveel als nodig en nuttig is.  De intake-fase eindigt met een gesprek over de (meest waarschijnlijke) diagnose alsmede met een therapie-advies, dwz mijn visie op de meest geschikte behandeling voor U.

Daarna zijn er 3 mogelijkheden:  U wordt terugverwezen naar Uw huisarts, die een brief krijgt met daarin de diagnose en het behandeladvies beschreven (tenzij U dat uitdrukkelijk niet wilt); U wordt doorverwezen voor een behandeling elders; of er volgt een behandeling bij mij.

Consultatie en second opinion: in principe gebeurt dan hetzelfde als gedurende de intakefase (hierboven), tenzij de vraag beknopt is bv. alleen uw actuele toestandsbeeld betreft. U heeft altijd recht op een second opinion (die wordt  vergoed uit de basisverzekering).

Alles wordt met u besproken en er gaat geen enkele informatie naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Consultatievragen door huisartsen zoals die sinds 2014 is ingevoerd, via een speciale bekostiging zodat het de patiënt geen Eigen Risico kost, kan worden aangevraagd. Ik ben als consulterend psychiater ook aangesloten bij OCE Nijmegen.