spring naar de inhoud spring naar de navigatie

diagnostiek en advies, consultatie en second opinion

In een of meerdere intakegesprekken worden Uw klachten en problemen en de mogelijke aanleidingen en/of oorzaak van de klachten geinventariseerd. Tevens wordt op een rijtje gezet wat U al aan eerdere hulpverlening heeft gehad. Om tot een zinvol advies aangaande Uw behandeling te komen, worden naast de gepresenteerde problematiek óók eerdere therapie-ervaringen, Uw visie op oorzaak en ontstaan van de klachten, alsook Uw voorkeur voor een bepaalde therapie-vorm, meegewogen.

De intake-fase kan één of meerdere gesprekken in beslag nemen: zoveel als nodig en nuttig is.  De intake-fase eindigt met een gesprek over de (meest waarschijnlijke) diagnose alsmede met een therapie-advies, dwz mijn visie op de meest geschikte behandeling voor U.

Daarna zijn er 3 mogelijkheden:  U wordt terugverwezen naar Uw huisarts, die een brief krijgt met daarin de diagnose en het behandeladvies beschreven (tenzij U dat uitdrukkelijk niet wilt); U wordt doorverwezen voor een behandeling elders; of er volgt een behandeling bij mij.

Consultatie en second opinion: in principe gebeurt dan hetzelfde als gedurende de intakefase (hierboven), tenzij de vraag beknopt is bv. alleen uw actuele toestandsbeeld betreft. U heeft altijd recht op een second opinion (die wordt  vergoed uit de basisverzekering). Ik ben als consulterend psychiater ook aangesloten bij OCE Nijmegen.

Alles wordt met u besproken en er gaat geen enkele informatie naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.