spring naar de inhoud spring naar de navigatie

vergoeding, bereikbaarheid, privacy, aanmelding

Vergoeding:

Specialistische GGZ-hulp wordt door de basisverzekering vergoed. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van uw verzekeringspolis. Heeft u een zgn Zuivere Restitutie-polis, dan krijgt u alles vergoed ook als ik geen contract met uw verzekeraar heb. Heeft u een gewone Restitutiepolis of een Natura-polis, dan krijt u ook alles vergoed als ik met uw verzekeraar een contract heb. (VGZ, CZ); echter er kunnen dan beperkingen aan de behandeling (frequentie en/of duur van de behandeling) zitten.  Heeft u een gewone Restitutiepolis of een Natura polis bij een verzekeraar met wie ik geen contract heb, dan krijgt u doorgaans een deel van de behandeling vergoed, wettelijk is het minimum dat de verzekeraar moet vergoeden 70%. Maar het kan dus zijn dat de vergoeding van uw polis hoger is.

U kunt elk jaar in december van basisverzekeraar veranderen, zonder uitzondering! Verzekeraars zijn verplicht een basisverzekering met iedereen af te sluiten ongeacht uw gezondheidstoestand.  Ik kan met u meedenken welke verzekering in uw geval de voor uw behandeling beste polis heeft. U hoeft uw aanvullende verzekeringspakket NIET mee te veranderen als u daarover heel tevreden bent!

Contact/Bereikbaarheid: psypraktijknijmegen@gmail.com of telefoonnummer 024 3240665 tussen 07.30 en 07.45 uur. Buiten die tijden kunt u een boodschap inspreken, u wordt dan spoedig terug gebeld. Maar beter is dan te mailen: mail zie ik vaker dan dat ik de telefoon afluister.

Voor in behandeling zijnde patienten:

-Buiten kantooruren en op weekend-en feestdagen is de praktijk gesloten. U kunt mij altijd proberen te bereiken (telefoon, mail). We kijken dan samen wat er nodig is. ben ik niet bereikbaar en heeft u toch spoedhulp nodig, dan kunt u bellen met de Centrale Huisartsen Post Nijmegen.

-Tijdens werkdagen in vakanties is de praktijk bereikbaar per mail. U krijgt indien nodig of wenselijk een reactie, doorgaans binnen 24-48 werkdag-uren.  Tijdens vakanties is uw huisarts en of zijn/haar waarnemer bereikbaar.

PRIVACY:

Iedere GGZ–hulpverlener is verplicht bepaalde data over Uw behandeling aan te leveren aan het DIS, die gegevens van alle GGZbehandelingen in Nederland ontvangen. Wat ermee gedaan wordt is nog onduidelijk. Zie ook de Zembla-uitzending van 17-04-2014: “de jacht op uw medische gegevens”.

Als u Uw zorgverzekering laat betalen, wordt in principe uw diagnose en de aard van de behandeling doorgegeven aan de verzekering in de vorm van een code. Ook dat is verplicht, maar met het ondertekenen van een privacy-verklaring die u desgewenst krijgt van mij, die meegestuurd wordt met de factuur, kan de factuur zonder die gegevens worden aangeleverd.