spring naar de inhoud spring naar de navigatie

AVG Privacy Statement

Privacy-Statement-Psypraktijk-Nijmegen-1

Zorgaanbieders in de ggz dienen over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. In het kader van de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, dient mijn bv epd-leverancier ¬†Axians als verwerker toestemming aan mij als zorgaanbieder in de ggz te vragen voor het beheren van gegevens uit kwaliteitsstatuten en voor het doorleveren van deze gegevens aan derden zoals Zorginstituut Nederland en Mind. Volgens de AVG moet ook ik als zorgaanbieder expliciet en aantoonbaar toestemming hebben van de in mijn kwaliteitsstatuut genoemde “medewerkers”, omdat ik in mijn kwaliteitsstatuut zijn/haar persoonsgegevens heb opgenomen. Toestemming is nodig voor;

  • het feit dat jouw persoonsgegevens in mijn kwaliteitsstatuut staan, en
  • het feit dat deze persoonsgegevens mogelijk doorgeleverd worden aan Zorginstituut Nederland en Mind.

In mijn bezit zijn dus diverse toestemmingsverklaringen.