spring naar de inhoud spring naar de navigatie

doel en aard van de psychoanalytische therapieën.

Aard en doel van de behandeling:

Het doel van een psychodynamische, psychoanalytische psychotherapie (1-3x per week) en een psychoanalyse (4-5x per week) is het zoveel mogelijk bewust maken (worden) van de onbewuste en ongewenste gevoelens en gedachten, die tot uw klachten en problemen leiden. Het meest overtuigend is dat, als een dergelijk onbewust proces zich voordoet in de behandelkamer, betrekking heeft op onbewuste en ongewenste gedachten en gevoelens die de patient heeft over/voor de therapeut en dat alles bewust gemaakt wordt op het moment dat het zich in de interactie tussen die 2 mensen, voordoet.  Het middel daartoe is de “vrije associatie”, dwz u wordt gevraagd om in de behandeling alles hardop te zeggen wat er in u opkomt, ongeacht waarover dat gaat. In de loop van de behandeling zullen dan bepaalde (onbewuste) gedragspatronen en gevoels-inhouden herkenbaar, herleidbaar en begrepen worden, een voelend ontdekken en begrijpen van uzelf  en uw problemen, waardoor u meer controle krijgt over klachten en problemen, deze verminderen of zelfs geheel verdwijnen. De structuur van uw persoonlijkheid verandert.  Omdat u uzelf na deze therapie veel beter begrijpt en voelend hebt ervaren wat/waarom en wanneer u voelt/doet, wie u bent en hoe dat zo gegroeid is, bent u na een therapie vaak veel milder tegenover uzelf en anderen. Het is bij uitstek de therapievorm die in staat is het soms zeer strenge en negatief kritische geweten te verzachten.

De frequentie van de psychoanalytische psychotherapie kan variëren van  één keer per twee weken tot 2 keer per week.  De client zit in een stoel vis-a-vis de therapeut bij een psychoanalytische psychotherapie; bij een psychoanalyse komt de client 4 of 5x per week, en ligt hij/zij op een zgn “analyse-bank“. De cliënt spreekt zo open mogelijk over wat hem of haar bezighoudt. De therapeut-analyticus luistert, tracht een cliënt te stimuleren en te ondersteunen in deze zoektocht naar onbewuste gedachten gevoelens en gedrag die vaak zo vanzelfsprekend zijn dat de client dat zelf, of de aannames en/of motieven die die gedachtes gevoelens en gedrag ten grondslag liggen, niet in de gaten heeft . Het zijn meestal therapieën die langere tijd in beslag nemen: van 1 jaar tot wel 4-6 jaar.  Een psychoanalyse wordt sinds 2008 NIET meer vergoed door de verzekeraars, een psychoanalytische psychotherapie nog wel.

Omdat de frequentie in een psychoanalyse zo hoog is, de patient de therapeut niet ziet, dwz geen externe realiteitscorrectie heeft voor de aan de analyticus toegedachte of gefantaseerde gevoelens, komt  in een psychoanalyse de innerlijke realiteit van de client in de relatie client- therapeut centraal te staan en kan juist aan en in die relatie de problematiek opnieuw herinnerd, beleefd  en doorleefd cq verwerkt worden.  De kracht van een psychoanalyse zit hem oa in de beleving van de problematiek in de actuele relatie met de analyticus en in het langdurig kunnen ervaren van een vertrouwensband waarin alles gezegd kan worden zonder “tegenacties” van de therapeut.