spring naar de inhoud spring naar de navigatie

avg privacy statement; klachtenregeling

Privacy-Statement-Psypraktijk-Nijmegen-1

Zorgaanbieders in de ggz dienen over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. In het kader van de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, dient mijn bv epd-leverancier  Axians als verwerker toestemming te vragen aan mij als zorgaanbieder in de ggz  voor het beheren van gegevens uit kwaliteitsstatuten en voor het doorleveren van deze gegevens aan derden zoals Zorginstituut Nederland en Mind. Volgens de AVG moet ook ik als zorgaanbieder expliciet en aantoonbaar toestemming hebben van de in mijn kwaliteitsstatuut genoemde “medewerkers”, omdat ik in mijn kwaliteitsstatuut zijn/haar persoonsgegevens heb opgenomen. Toestemming is nodig voor;

  • het feit dat jouw persoonsgegevens in mijn kwaliteitsstatuut staan, en
  • het feit dat deze persoonsgegevens mogelijk doorgeleverd worden aan Zorginstituut Nederland en Mind.

In mijn bezit zijn dus diverse toestemmingsverklaringen.

Klacht: bent u ontevreden over de behandeling die u ontvangen heeft, dan is het het prettigst als wij er samen uit komen: uit uw klacht bij mij en dan gaan we ermee aan de slag.   Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NVpA, de Nederlandse Vereniging van Psychoanalyse.  Verdere info bij mij te bekomen.