spring naar de inhoud spring naar de navigatie

voor wie geindiceerd?

Vaak zijn er een of meerdere behandelingen elders geweest waar je onvoldoende aan hebt gehad; je voelt je in je functioneren geremd of beperkt of het wordt te veel/vaak bepaald door je gevoelens die u vaak niet altijd begrijpt; niet fijn, angstig of somber voelen of te vaak “ongelukkig” voelen. Je hebt het idee: “er komt niet uit wat er in zit” ;

Er kunnen verschillende klachten aanwezig zijn:  som bereid, angsten, onzekerheid of te vaak aanwezige of aanhoudende twijfel veel, geen keuzes kunnen/durven maken;

Ook dissociatieve klachten;  pathologische rouw, onbegrepen lichamelijke klachten, slaapproblemen, identiteitsklachten kunnen spelen; niet in contact staan met je gevoelens; steeds maar oorlog in je hoofd, tussen verstand en gevoel; of conflicterende gevoelens in jezelf;  problemen op het werk of in je relatie kunnen op de voorgrond staan.   Kortom, hoe uw problemen zich uiten kan zeer verschillend zijn.

Psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse zijn bedoeld voor mensen die zichzelf willen gaan begrijpen, dus voelend inzicht zoeken in de oorsprong van problemen en nare ervaringen willen verwerken. Deze vormen van psychotherapie zijn gebaseerd op de aanname dat de mens, met zijn/haar specifieke aanleg,  gevormd wordt door emotionele ervaringen met anderen en de interpretatie daarvan in het verleden, waardoor huidige gevoelens en gedrag bepaald en beïnvloed worden. Bewustwording van deze verborgen gevoelens en gedachten, het verwerken van pijnlijke ervaringen verzacht en geneest, en al voelend kan toegang ontstaan tot andere mogelijkheden om met huidige problemen, relaties en gebeurtenissen om te gaan.

Soms hebben wij in het behandelplan afgesproken en vastgelegd dat U (al of niet tijdelijk) ook medicatie nodig heeft. Ik zal uw huisarts vragen dat op zich te nemen en zal hem/haar daarbij adviseren indien gewenst.