spring naar de inhoud spring naar de navigatie

verzekering en vergoeding van de behandeling (2016-2017)

Bij verzekeraars met wie ik voor 2016-2017 een contract heb afgesloten hoeft u niets bij te betalen: VGZ, CZ, Zilveren kruis/Achmea en hun sub-labels. Helaas heb ik dan een beperkt budget, hetgeen kan betekenen dat we gedurende een lopende behandeling de frequentie van de sessies moeten verlagen; of het kan betekenen dat uw diagnose niet voor vergoeding in aanmerking komt. Etc. 

Bij verzekeraars met wie ik geen contract heb, is het bedrag van bijbetaling afhankelijk van de soort polis die u heeft:  bij een zgn “zuivere” restitutiepolis 100%,  bij een (“nep-“) restitutiepolis 80-90-100% of gedeeltelijk vergoeding bij een Natura-polis (afhankelijk van uw verzekeraar: 50-80%).

Met een ZUIVERE RESTITUTIEPOLIS bij een verzekeraar met wie ik geen contract heb afgesloten (oa. alle onder Multizorg vallende verzekeraars en hun sublabels die een Zuivere restitutiepolis aanbieden), krijgt u altijd volledige vergoeding én zijn er geen onverwachte beperkingen aan de behandeling  zoals een beperkt aantal sessies of een diagnose die niet voor vergoeding in aanmerking komt. Bv (maar Checkt u het zelf nog!!) de vrije-keuze-polis van De Friesland, de principe-polis-Restitutie van ProLife, Menzis Basisvrije polis, PNO basisverzekering, ONZV basisverzekering, VVAA basisverzekering, Zorg en Zekerheid Zorgvrij-Polis. (aan deze info zijn geen rechten te ontlenen). 

Kijk voor de zuivere Restitutiepolissen in 2017 op :

http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/overzicht-volledige-restitutiepolissen-2017

 

Het wettelijk eigen risico van Uw verzekering staat los van alle behandelingen en wordt altijd door Uw verzekering bij U in rekening gebracht tenzij U geen beroep doet op Uw verzekering. In 2017 is de hoogte van het Eigen Risico 385 euro. 

DBC’s: De vergoeding van uw behandeling wordt sinds 01-01-2008 (verplicht) geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (dbc´s). Dit zijn eenheden (“producten”) die bestaan uit de tijd die aan uw behandeling is besteed (inclusief al het benodigde overleg en administratie) icm met de specifieke diagnose die is gesteld. Het gesprek of de gesprekken die U met mij zult hebben, zijn dus een onderdeel van de DBC.  Facturen die in aantal sessies zijn opgesteld, zijn met de invoer van deze nieuwe systematiek voorgoed verleden tijd; ze worden ook niet meer door de verzekeraars geaccepteerd of vergoed. Een DBC moet uiterlijk een jaar na de start of opening ervan worden afgesloten en kan ook pas dan worden gedeclareerd. Dat betekent dat niemand voorafgaand aan de behandeling kan weten hoeveel de behandeling gaat kosten en dus evenmin hoe groot het bedrag is dat u eventueel zelf daarvan moet betalen. Uitgebreidere informatie wordt beschikbaar gesteld bij aanmelding.

Indien u uw behandeling zelf wil betalen, zullen we samen overleggen over het tarief.

Behandelingen van de meeste DSM-gecodeerde aandoeningen zijn onderdeel van de basispolis en worden daarmee in principe door alle verzekeraars vergoed. Door het ministerie van VWS zijn echter een aantal DSM-diagnoses uitgesloten van vergoeding (bv. relatieproblemen), de zogenaamde “onverzekerde zorg (OVZ)”: zorg die niet vergoed wordt uit het basispakket en u dus zelf moet betalen. We kunnen we samen een tarief afspreken.

Afspraken die u niet kunt nakomen, moeten 48 uur tevoren worden afgezegd; bent u zonder tijdige berichtgeving niet gekomen, dan wordt 85 euro bij u in rekening gebracht.

Helaas is sinds eind maart 2010 de langdurige psychoanalyse (4-5x per week) niet langer in het basispakket van de verzekering opgenomen. Het betekent dat U een psychoanalyse zelf moet bekostigen. Psychoanalytische psychotherapie van 2-3x per week of minder valt nog wel binnen het basispakket.

 

zie ook: www.dbconderhoud.nl/GetDocument.aspx?DocumentID=554&name=Spelregels-DBC-GGZ-2009  en http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg