spring naar de inhoud spring naar de navigatie

verzekering en vergoeding van de behandeling (2016-2017)

In 2018 heb ik een contract met VGZ en CZ en hun sublabels. Dat betekent dat u het bedrag helemaal vergoed krijgt. het kan echter wel zijn dat de frequentie van uw behandeling omlaag moet als ik het budget dat ik bij deze verzekeraars heb gekregen, dreig te overschrijden. Dat is onwenselijk.

Heb ik geen contract met Uw verzekeraar? Dat hoeft geenszins een probleem te zijn:  als u een zgn. Zuivere Restitutiepolis heeft afgesloten bij welke verzekeraar dan ook, hoeft u niets bij te betalen. Bv. bij de ONVZ en VVAA (alle soorten polissen),  Achmea Zorgplan Restitutie. Maar ook andere verzekeraars hebben vaak wel een zuivere restitutiepolis, u zou bij uw eigen verzekering kunnen overstappen naar een dergelijke polis. Zuivere Restitutie-polis betekent dat u 100% van het wettelijk vastgesteld tarief vergoed krijgt, ongeacht of het gecontracteerde zorg of ongecontracteerde zorg betreft. En omdat ik in zo’n geval niet te maken heb met een budget, zal er ook geen sprake hoeven zijn van frequentieverlaging van de therapie bij dreigende overschrijding ervan.

Lukt dat niet of wilt u dat niet? Heeft u een Natura-polis bij een andere verzekeraar dan de hierboven genoemden? Dan moet u een deel van de behandeling zelf betalen. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de soort polis die u heeft, maar het zelf te betalen bedrag kan liggen tussen de 10-en 25% van het totale jaarbedrag. Vaak is dat goed te doen.

Met een ZUIVERE RESTITUTIEPOLIS bij een verzekeraar met wie ik geen contract heb afgesloten (oa. alle onder Multizorg vallende verzekeraars en hun sublabels die een Zuivere restitutiepolis aanbieden), krijgt u altijd volledige vergoeding én zijn er geen onverwachte beperkingen aan de behandeling  zoals een beperkt aantal sessies of een diagnose die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Bv (maar Checkt u het zelf nog!!) de vrije-keuze-polis van De Friesland, de principe-polis-Restitutie van ProLife, Menzis Basisvrije polis, PNO basisverzekering, ONZV basisverzekering, VVAA basisverzekering, Zorg en Zekerheid Zorgvrij-Polis. (aan deze info zijn geen rechten te ontlenen).

Het wettelijk eigen risico van Uw verzekering staat los van alle behandelingen en wordt altijd door Uw verzekering bij U in rekening gebracht tenzij U geen beroep doet op Uw verzekering. In 2018 is de hoogte van het Eigen Risico 385 euro. 

DBC’s: De vergoeding van uw behandeling wordt sinds 01-01-2008 (verplicht) geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (dbc´s). Dit zijn eenheden (“producten”) die bestaan uit de tijd die aan uw behandeling is besteed (inclusief al het benodigde overleg en administratie) icm met de specifieke diagnose die is gesteld. Het gesprek of de gesprekken die U met mij zult hebben, zijn dus een onderdeel van de DBC.  Facturen die in aantal sessies zijn opgesteld, zijn met de invoer van deze nieuwe systematiek voorgoed verleden tijd; ze worden ook niet meer door de verzekeraars geaccepteerd of vergoed. Een DBC moet uiterlijk een jaar na de start of opening ervan worden afgesloten en kan ook pas dan worden gedeclareerd. Dat betekent dat niemand voorafgaand aan de behandeling kan weten hoeveel de behandeling gaat kosten en dus evenmin hoe groot het bedrag is dat u eventueel zelf daarvan moet betalen. Uitgebreidere informatie wordt beschikbaar gesteld bij aanmelding.

Indien u uw behandeling zelf wil betalen, zullen we samen overleggen over het tarief.

Behandelingen van de meeste DSM-gecodeerde aandoeningen zijn onderdeel van de basispolis en worden daarmee in principe door alle verzekeraars vergoed. Door het ministerie van VWS zijn echter een aantal DSM-diagnoses uitgesloten van vergoeding (bv. relatieproblemen), de zogenaamde “onverzekerde zorg (OVZ)”: zorg die niet vergoed wordt uit het basispakket en u dus zelf moet betalen. We kunnen dan samen een tarief daarvoor afspreken.

Afspraken die u niet kunt nakomen, moeten 48 uur tevoren worden afgezegd; bent u zonder tijdige berichtgeving niet gekomen, dan wordt 85 euro per afspraak bij u in rekening gebracht.

Helaas is sinds eind maart 2010 de langdurige psychoanalyse (4-5x per week) niet langer in het basispakket van de verzekering opgenomen. Het betekent dat U een psychoanalyse zelf moet bekostigen. Psychoanalytische psychotherapie van 1-2x per week of minder valt nog wel binnen het basispakket.