spring naar de inhoud spring naar de navigatie

vergoeding van de behandeling

Vergoeding:

Specialistische GGZ-hulp wordt uit de Basispolis vergoed. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van de aard van uw verzekering(-spolis).

Heeft u een zgn Zuivere Restitutie-polisdan krijgt u alles vergoed ook als ik geen contract met uw verzekeraar heb. Een dergelijke polis heeft dus altijd de voorkeur.

Heeft u een gewone Restitutiepolis of een Natura-polis, dan krijgt u ook alles vergoed als ik met uw verzekeraar een contract heb; echter er kunnen dan beperkingen aan de behandeling (frequentie en/of duur van de behandeling) zitten, bv vooraf verkregen toestemming, beperking van aantal sessies of beperkingen van behandeling van bepaalde diagnoses.

Heeft u een gewone Restitutiepolis of een Natura polis bij een verzekeraar met wie ik geen contract heb, dan krijgt u doorgaans een deel van de behandeling vergoed, wettelijk is het minimum dat de verzekeraar moet vergoeden plm 75% van het NZA-tarief, soms iets  hoger. In geval van een zuivere Restitutie-polis zonder contract is de vergoeding wèl 100% van het NZA-tarief.

U kunt elk jaar in december van basispolis/ verzekeraar veranderen, zonder uitzondering! Verzekeraars zijn verplicht een basisverzekering met iedereen af te sluiten ongeacht uw gezondheidstoestand.  Ik kan met u meedenken welke verzekering in uw geval de voor uw behandeling beste polis heeft. U hoeft uw aanvullende verzekeringspakket NIET mee te veranderen als u daarover heel tevreden bent!

Gemiste afspraken/no show of te laat geannuleerde afspraken (Meer dan 24 werk-uren vooraf): 85 euro, wordt niet vergoed door de verzekering.