spring naar de inhoud spring naar de navigatie

klachten

U bent ontevreden of heeft een klacht over de behandeling: eerst proberen wij er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet dat kan een klachtfunctionaris worden ingeschakeld. Lukt dat daar ook niet naar uw tevredenheid, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissies van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten: de NVP, NVvP en de NPaV. Ook kunt u een klacht deponeren bij het regionaal of Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg.