spring naar de inhoud spring naar de navigatie

voor wie geindiceerd?

Vaak zijn er een of meerdere behandelingen elders geweest waar u onvoldoende aan heeft gehad;  u voelt zich in uw functioneren geremd of beperkt of  uw functioneren wordt te veel/vaak bepaald door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben; boosheid, angst, onzekerheid of depressieve klachten kunnen aanwezig zijn die u niet begrijpt; u voelt zich vaak niet fijn, angstig of somber of te vaak “ongelukkig” en heeft het gevoel dat de oorzaak in uzelf zit, niet zozeer in de omgeving; vaak zijn er ook fricties in relaties (partner, vrienden, familie) en/of op het werk. U ervaart verminderd, suboptimaal of onwenselijk functioneren op meerdere levensgebieden, bv. werk, relatie(s), seksualiteit;   er zijn   depressieve- of angstklachten, zoals paniekgevoelens, “stress” of aanhoudende twijfel over zaken, geen keuzes kunnen/durven maken;  dissociatieve klachten;  pathologische rouw, onbegrepen lichamelijke klachten, slaapproblemen, identiteitsklachten en persoonlijkheidsproblemen; niet in contact staan met uw gevoelens; steeds maar oorlog in uw hoofd, tussen uw verstand en gevoel; of conflicterende gevoelens in uzelf;  problemen op het werk of in uw relatie kunnen op de voorgrond staan. Kortom, hoe uw problemen zich uiten kan zeer verschillend zijn.

Psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse zijn bedoeld voor mensen die zichzelf willen gaan begrijpen, dus voelend inzicht zoeken in de oorsprong van problemen en nare ervaringen willen verwerken. Deze vormen van psychotherapie zijn gebaseerd op de aanname dat de mens, met zijn/haar specifieke aanleg,  gevormd wordt door emotionele ervaringen met anderen en de interpretatie daarvan  in het verleden, waardoor huidige gevoelens en gedrag bepaald en beinvloed worden. Bewustwording van deze verborgen gevoelens en gedachten, het verwerken van pijnlijke ervaringen verzacht en geneest, en al voelend kan toegang ontstaan tot andere mogelijkheden om met huidige problemen, relaties en gebeurtenissen om te gaan.

Niet alle problemen kan ik in mijn praktijk en met een dergelijke psychotherapie behandelen, zoals bv. alcohol-, gok-of andere verslavingen, ernstige psychoses die intensievere zorg behoeven, ernstigere persoonlijkheidsstoornissen waarbij een te fors disfunctioneren op alle levensterreinen bestaat.  Iedereen die het doorgaans kan verdragen om tussen de afspraken door zonder hulp te kunnen, kan in mijn zelfstandig gevestigde praktijk behandeld worden.  Uiteraard zijn er uitzonderingen: er zijn  life-events, voor u “grote levensgebeurtenissen”,  waarbij het nodig, zinvol en mogelijk is wél  tussendoor extra afspraken in te plannen.

Soms hebben wij in het behandelplan afgesproken en vastgelegd dat U (al of niet tijdelijk) ook medicatie nodig heeft. Ik zal uw huisarts vragen dat op zich te nemen en zal hem/haar daarbij adviseren indien gewenst.